Logo

INFO


button2

Oświadczenie Zarządu Głównego ZASP w sprawie działalności ,,Fundacji Teatr Akademicki”

Warszawa, 10 września 2018 r.

Oświadczenie Zarządu Głównego ZASP w sprawie działalności ,,Fundacji Teatr Akademicki”

W związku z ujawnionym w ostatnim czasie bulwersującym zachowaniem Dyrektora ,,Fundacji Teatr Akademicki”, godzącym w dobre imię naszego Stowarzyszenia, Zarząd Główny ZASP oświadcza, co następuje:

Zgodnie z wewnętrznym "Regulaminem Udostępniania i korzystania z sal konferencyjnych ZASP" par.1 "[…] Udostępnianie powierzchni ZASP[...] -  może nastąpić tylko członkom ZASP, którzy mają opłacone regularnie  składki  i inne opłaty członkowskie w wysokości uchwalonej przez Władze ZASP", Dyrektor Teatru Akademickiego, jak każdy członek ZASP, miał prawo  do korzystania z pomieszczeń  ZASP dla celów artystycznych. ZASP zaś nie posiadał żadnej wiedzy na temat opisywanych przez media zdarzeń dotyczących aktów molestowania podczas zajęć prowadzonych przez Dyrektora Fundacji "Teatr Akademicki".

Z chwilą uzyskania, za pośrednictwem mediów,  informacji o bulwersującej i niedopuszczalnej działalności Dyrektora ,,Fundacji Teatr Akademicki” Zarząd Główny ZASP podjął natychmiastowe działania, prowadzące do zakończenia  korzystania z pomieszczeń ZASP przez Dyrektora "Fundacji Teatr Akademicki".

ZASP podjął również natychmiastowe działania mające na celu wszczęcie i prowadzenie stosownego postępowania dyscyplinarnego wobec Dyrektora "Fundacji Teatr Akademicki".