Logo

INFO


button2

Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – nabór do Komisji Artystycznej

Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej – nabór do Komisji Artystycznej

Jesienią ruszy 25. edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, organizator Konkursu, stwarza szansę otwartego ubiegania się o pracę w Komisji Artystycznej Konkursu. Oferta skierowana jest do ludzi piszących o teatrze, krytyków, dziennikarzy, teatrologów.

W pierwszym etapie, do początku maja 2019 roku pracować będzie Komisja Artystyczna, która zweryfikuje zgłoszenia, zapozna się z tekstami, obejrzy zgłoszone przedstawienia, wyłoni finalistów i określi wysokość refundacji kosztów przygotowania spektakli. 

Od osób ubiegających się o pracę w Komisji organizatorzy oczekują: 

- podstawowej znajomości współczesnego życia teatralnego, szerokiego zainteresowania twórczością sceniczną, życzliwości i bezstronności, 

- możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu Konkursowi (do obejrzenia będzie kilkadziesiąt spektakli w całym kraju), 

- sprawności w pisaniu o teatrze. 

Praca w Komisji daje jej członkom możliwość poznania praktycznie biorąc całego spektrum polskiego życia teatralnego, wszystkich jego przejawów i gatunków. Dla osób chcących komentować teatr bądź prowadzić badania może to być bezcenne doświadczenie. 

Osoby zainteresowane pracą w Komisji proszone są o nadsyłanie na adres wspolczesna@instytut-teatralny.pl aplikacji złożonej z krótkiej informacji o sobie i z trzech wybranych swoich artykułów bądź prac o teatrze. Termin napływania zgłoszeń upływa 25 września 2018.

Informacja ze strony: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/263520.html