Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

Uchwały

Uchwały 2018

 

9 kwietnia 2018 r.
Nr 97 w sprawie: zmian w „Zasadach Podziału Wynagrodzeń”  Przyjęta
Nr 96 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu  wyświetlania w  2017 r. filmów z dubbingiem Przyjęta
Nr 95 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń za  nadania  artystycznych wykonań aktorów w programach  nadawanych przez spółkę TVN S.A.  w  2017  roku Przyjęta
Nr 94 w sprawie: objęcia patronatem honorowym   książki pt. "Notes Krystyny Gucewicz,  czyli Fołtyn w śmietanie"
Przyjęta
Nr 93 w sprawie: objęcia patronatem honorowym wydarzenia edukacyjnego organizowanego w 2018 roku przez ZPiT „Śląsk” Przyjęta
Nr 92 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Sekcji Scenografów ZASP Przyjęta
Nr 91 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Oddziału ZASP w Poznaniu Przyjęta
Nr 90 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Biura ZASP, schematu Biura ZASP
Przyjęta
Nr 89 w sprawie: objęcia patronatem i przyznania nagrody rzeczowej oraz finansowej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi Przyjęta
Nr 88 w sprawie: zatwierdzenia Tabeli  stanowisk i stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto w DAW
Przyjęta
Nr 83 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
26 marca 2018 r.
Nr 79 w sprawie: zatwierdzenia treści pisma w sprawie przedłużenia kadencji Janusza Kijowskiego Przyjęta
12 marca 2018 r.
Nr 77 w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego obrad LVIII Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 75 w sprawie: objęcia patronatem honorowym książki pt.” Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn w śmietanie” Przyjęta
Nr 74 w sprawie: wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszczącego się przy ul. Mokotowskiej 58, Warszawa
Nierzyjęta
Nr 73 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego ZASP za rok 2017 i przekazania go Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP do zatwierdzenia Przyjęta
Nr 72 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskigo w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 71 w sprawie: zatwierdzenie treści stanowiska ZASP Przyjęta
Nr 69 w sprawie: zatwierdzenia projektu porządku i materiałów zjazdowych
Przyjęta
5 marca 2018 r.
Nr 67 w sprawie: objęcia patronatem honorowym VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Pijarskich Przyjęta
Nr 66 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Jubileuszu Młodzieżowego Teatru Tańca Współczesnego Six Limbs Group Przyjęta
Nr 65 w sprawie: objęcia patronatem honorowym X. Edycji Festiwalu Piosenki L:iterackiej „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI” im. Łucji Prus Przyjęta
Nr 64 w sprawie: wynagrodzeń dla aktorów zagranicznych z tytułu nadań telewizyjnych w TVP S.A. w roku 2016
Przyjęta
Nr 63 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i seriali z dubbingiem przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. w 2017 r Przyjęta
Nr 61 w sprawie: wypłacenia zasiłku pogrzebowego po zmarłym członku Funduszu Samopomocowego Przyjęta
Nr 59 w sprawie: zatwierdzenia  Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 58 w sprawie: odwołania członków Komisji ds. Odznaczeń 
Przyjęta
Nr 57 w sprawie: wniosków na Medal za długoletnią służbę Przyjęta
Nr 56 w sprawie: odznaczenia Medalem Pamiątkowym na 100-lecie ZASP
Przyjęta
Nr 55 w sprawie: zatwierdzenia propozycji Komisji ds. Odznaczeń dotyczącej wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych Przyjęta
Nr 54 w sprawie: odwołania członków Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 53 w sprawie: zatwierdzenia projektu porządku i materiałów zjazdowych
Przyjęta
Nr 52 w sprawie: zatwierdzenia listy dokumentów zjazdowych Przyjęta
Nr 51 w sprawie: wniosek o nadanie godności członka honorowego p. Grażynie Grałek Przyjęta
26 lutego 2018 r.
Nr 49 w sprawie: powierzenia prac związanych z konkursem przeprowadzonym przez ZASP we współpracy z ASP w Warszawie Przyjęta
Nr 48 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha Przyjęta
Nr 47 w sprawie: wyrażenia zgody na podnajem lokalu mieszczącego się przy ul. Mokotowskiej 58, Warszawa Przyjęta
Nr 46 w sprawie: środków finansowych pochodzących z wpłat dokonanych na podstawie Regulaminu przez uczestników Egzaminu tytułem opłaty za egzamin eksternistyczny
Przyjęta
Nr 45 w sprawie: dofinansowania wydania książki Katarzyny Frankowiak „Portret Aktorski. Moje dzieciństwo za kulisami teatru” Nieprzyjęta
Nr 44 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej
Przyjęta
Nr 43 w sprawie: zatwierdzenia treści stanowiska Przyjęta
Nr 42 w sprawie: wyłonienia laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 41 w sprawie: podziału Nagrody im. Leona Schillera
Przyjęta
Nr 40 w sprawie: podziału Nagrody im. Leona Schillera Nieprzyjęta
Nr 39 w sprawie: liczby laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
12 lutego 2018 r.
Nr 37 w sprawie: zatwierdzenia treści stanowiska ZASP Przyjęta
Nr 36 w sprawie: objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2018 Przyjęta
Nr 35 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i ustanowienia nagrody rzeczowej dla XII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2018
Przyjęta
Nr 34 w sprawie: udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu Przyjęta
Nr 33 w sprawie: dofinansowania opłaty egzaminacyjnej dotyczącej egzaminu eksternistycznego dla Reżyserów Teatru
Przyjęta
Nr 32 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ZŁOTE POINTY 2018” Przyjęta
Nr 31 w sprawie: zmiany terminu zgłaszania kandydatur do Nagrody Schillera Przyjęta
Nr 30 w sprawie: udzielenie p. Filipowi Frątczakowi w zakresie podpisywania umowy
Przyjęta
Nr 29 w sprawie: uchwalenia sposobu wyboru Zarządu Sekcji przez daną Sekcję ZASP Przyjęta
Nr 28 w sprawie: zatwierdzenia treści stanowiska Przyjęta
29 stycznia 2018 r.
Nr 26 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Plenarnego Zebrania Sekcji liczącego poniżej 60 członków Sekcji Przyjęta
Nr 24 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów tańca
Przyjęta
Nr 23 w sprawie: dofinansowania międzynarodowego Dnia Teatru w Szczecinie Przyjęta
Nr 21 w sprawie: dofinansowania wydania książki poświęconej Ryszardowi Bolesławskiemu
Przyjęta
Nr 20 w sprawie: odwołania członka Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 19 w sprawie: udzielenie p. Krzysztofowi Góreckiemu Wiceprezesowi Zarządu ZASP oraz p. Jackowi Milczanowskiemu członkowi Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie,  pełnomocnictwa do reprezentowania ZASP w zakresie podpisywania umowy Przyjęta
Nr 18 w sprawie: zatwierdzenia Budżetu ZASP na rok 2018
Przyjęta
Nr 17 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Uchwał LVI WZD ZASP Przyjęta
Nr 16 w sprawie: uchwalenia terminarza wyborczego Przyjęta
15 stycznia 2018 r.
Nr 12 w sprawie: dofinansowania folderu wystawy pt. „Jeszcze raz koledzy” autorstwa p. Karola Stępkowskiego Przyjęta
Nr 11 w sprawie: wniosku  Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” 
Przyjęta
Nr 10 w sprawie: powołania członka  Komisji pod nazwą „Komitet do spraw obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 9 w sprawie: odwołania członka Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” 
Przyjęta
Nr 7 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Przedstawicieli Oddziału Przyjęta
Nr 6 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Plenarnego Zebrania Oddziałów Przyjęta
Nr 5 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Plenarnego Zebrania Sekcji
Przyjęta
Nr 4 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla  reżyserów teatralnych Przyjęta
Nr 3 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów tańca Przyjęta
Uchwały 2017
19-01-2018

Uchwały 2017

Czytaj całość
Uchwały 2016
01-01-2016

Uchwały 2016

Czytaj całość
Uchwały 2015
01-01-2015

Uchwały 2015

Czytaj całość
Uchwały 2014
01-01-2014

Uchwały 2014

Czytaj całość
Uchwały 2013
01-01-2013

Uchwały 2013

Czytaj całość
Uchwały 2012
01-01-2012

Uchwały 2012

Czytaj całość
Uchwały 2011
01-01-2011

Uchwały 2011

Czytaj całość