1% podatku
Licznik odwiedzin : 493144
Logo
30-09-2015

Nadzwyczajny Walny Zjazd

Uprzejmie informujemy, że Nadzwyczajny LVII Walny Zjazd odbędzie się
w dniu 9 listopada 2015 r.

Uchwały

Uchwały 2017 

10 kwietnia 2017 r.
Nr 66 w sprawie: przesunięcia głosowania uchwał dotyczących przyjęć do DAW Przyjęta
Nr 65 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Egzaminu Eksternistycznego dla Aktorów Dramatu Przyjęta
Nr 64 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego uroczystości 94. Imienin Aliny Janowskiej połączonych z prezentacją tomu wierszy pt. „Janowska” autorstwa pana Michała Zabłockiego Przyjęta
Nr 63 w sprawie: objęcia patronatem honorowym spektaklu „Poznańskie Opowieści-Pyrlandia” w wykonaniu uczniów i tancerzy Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” oraz Niepublicznej Szkoły Tańca Fouetté w Poznaniu Przyjęta
Nr 62

w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 10. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym KAMERALNE LATO

Przyjęta
Nr 61 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego projektowi pt. „Ciszobłysk” Przyjęta
Nr 59 w sprawie: diet za posiedzenia Zarządu Sekcji Teatrów Dramatycznych Przyjęta
Nr 58 w sprawie: dofinansowania Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznawanej przez Sekcję Krytyków Teatralnych Przyjęta
Nr 57 w sprawie: objęcia patronatem i przyznania nagrody rzeczowej oraz finansowej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi Przyjęta
Nr 56

w sprawie: zatwierdzenia Budżetu ZASP na rok 2017

Przyjęta
Nr 55 w sprawie: zatwierdzenia stanowiska Zarządu Głównego ZASP dotyczącego kontynuowania programu ZASP kadencji 2011-2014 pod nazwą „Potrzebujemy nowego porozumienia społecznego na rzecz teatrów, oper i filharmonii” Przyjęta
27 marca 2017 r.
Nr 53 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i seriali z dubbingiem przez Telewizję POLSAT Sp. z o. o. w 2016 roku Przyjęta
Nr 52 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań audycji radiowych w POLSKIM RADIO S. A. za rok 2016 Przyjęta
Nr 51 w sprawie: dokonania podziału i wypłaty na rzecz uprawnionych opłat od "urządzeń i czystych nośników" oraz uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu "czystych nośników" ze sfery audialnej za lata 2013-2014 Przyjęta
Nr 50 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych z TVN S. A. za rok 2016 Przyjęta
Nr 49

w sprawie: udzielenia patronatu honorowego wydarzeniom artystycznym i edukacyjnym organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w ramach działalności Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej

Przyjęta
Nr 48 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Przyjęta
13 marca 2017 r.
Nr 44 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego  Przyjęta
Nr 43 w sprawie: wypłaty Zaliczki na poczet tantiem Nie przyjęta
Nr 42 w sprawie: objęcia patronatem honorowym spektaklu pt. „Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność. Rzecz o Józefie Piłsudskim” Przyjęta
Nr 40 w sprawie: akceptacji treści Listu Zarządu Głównego ZASP do Oddziałów ZASP Przyjęta
Nr 39 w sprawie: akceptacji treści Apelu Zarządu Głównego ZASP do Samorządowców Przyjęta
27 lutego 2017 r.
Nr 37 w sprawie: wyłonienia laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 36 w sprawie: podziału Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 35 w sprawie: liczby laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 34 w sprawie: utworzenia rezerwy Przyjęta
Nr 33 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za posiłki dla Zarządu Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Przyjęta
Nr 32 w sprawie: zwrotu kosztów podróży Przyjęta
Nr 31 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Międzynarodowego Konkursu Baletowego „Złote Pointy 2017” Przyjęta
Nr 30 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego  Przyjęta
Nr 29 w sprawie: upoważnienia dla kol. Tomasza Grochoczyńskiego Przyjęta
Nr 28 w sprawie: zatwierdzenia regulaminów ZASP Przyjęta
Nr 27 w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminach Sekcji ZASP Przyjęta
Nr 26 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji „Zasady postepowania w razie zaistnienia konfliktu interesów” Przyjęta
6 lutego 2017 r.
Nr 23 w sprawie: wsparcia finansowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Tańca – Gdańsk 2017 Przyjęta
Nr 22 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i ustanowienia nagrody rzeczowej dla XI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2017 Przyjęta
Nr 21 w sprawie: udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu Przyjęta
Nr 20 w sprawie: pokrycia przez ZASP kosztów studiów podyplomowych Przyjęta
Nr 19 w sprawie: objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2017 Przyjęta
Nr 18 w sprawie: objęcia patronatem konferencji popularnonaukowej „Dzień Zdrowia dla kreatywnych” Przyjęta
Nr 17 w sprawie: upoważnienia dla Prezesa Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 16 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu „Zasady i warunków finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP” Przyjęta
Nr 15 w sprawie: uchylenia regulaminów Przyjęta
23 stycznia 2017 r.
Nr 12 w sprawie: akceptacji umowy z kancelaria prawną Przyjęta
Nr 10 w sprawie: wyjazdu służbowego kol. Barbary Zawady na spotkanie grupy CEE EuroFIA do Kopenhagi Przyjęta
Nr 9 w sprawie: zgłoszenia kandydatury adw. Grzegorza Rybickiego do Komisji Prawa Autorskiego Przyjęta
9 stycznia 2017 r.
Nr 6 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Przyjęta
Nr 5 w sprawie: zlecenia na prace dodatkowe dla DahliaMatic Sp. z. o.o Przyjęta
Nr 4 w sprawie: przeznaczenia środków z Funduszu Samopomocowego na sfinansowanie nagrobka Przyjęta
Nr 3 w sprawie: pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku i rozszerzenia katalogu podmiotów, osób prawnych, które będą mogły być organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Przyjęta
Nr 2 w sprawie: przyznania zapomogi zdrowotnej Przyjęta
Uchwały 2016
01-01-2016

Uchwały 2016

Czytaj całość
Uchwały 2015
01-01-2015

Uchwały 2015

Czytaj całość
Uchwały 2014
01-01-2014

Uchwały 2014

Czytaj całość
Uchwały 2013
01-01-2013

Uchwały 2013

Czytaj całość
Uchwały 2012
01-01-2012

Uchwały 2012

Czytaj całość
Uchwały 2011
01-01-2011

Uchwały 2011

Czytaj całość