1% podatku
Licznik odwiedzin : 278427
Logo
30-09-2015

Nadzwyczajny Walny Zjazd

Uprzejmie informujemy, że Nadzwyczajny LVII Walny Zjazd odbędzie się
w dniu 9 listopada 2015 r.

Uchwały

Uchwały 2017 

6 lutego 2017 r.
Nr 23 w sprawie: wsparcia finansowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Tańca – Gdańsk 2017 Przyjęta
Nr 22 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i ustanowienia nagrody rzeczowej dla XI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2017 Przyjęta
Nr 21 w sprawie: udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu Przyjęta
Nr 20 w sprawie: pokrycia przez ZASP kosztów studiów podyplomowych Przyjęta
Nr 19 w sprawie: objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2017 Przyjęta
Nr 18 w sprawie: objęcia patronatem konferencji popularnonaukowej „Dzień Zdrowia dla kreatywnych” Przyjęta
Nr 17 w sprawie: upoważnienia dla Prezesa Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 16 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu „Zasady i warunków finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP” Przyjęta
Nr 15 w sprawie: uchylenia regulaminów Przyjęta
23 stycznia 2017 r.
Nr 12 w sprawie: akceptacji umowy z kancelaria prawną Przyjęta
Nr 10 w sprawie: wyjazdu służbowego kol. Barbary Zawady na spotkanie grupy CEE EuroFIA do Kopenhagi Przyjęta
Nr 9 w sprawie: zgłoszenia kandydatury adw. Grzegorza Rybickiego do Komisji Prawa Autorskiego Przyjęta
9 stycznia 2017 r.
Nr 6 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Przyjęta
Nr 5 w sprawie: zlecenia na prace dodatkowe dla DahliaMatic Sp. z. o.o Przyjęta
Nr 4 w sprawie: przeznaczenia środków z Funduszu Samopomocowego na sfinansowanie nagrobka Przyjęta
Nr 3 w sprawie: pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku i rozszerzenia katalogu podmiotów, osób prawnych, które będą mogły być organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Przyjęta
Nr 2 w sprawie: przyznania zapomogi zdrowotnej Przyjęta
Uchwały 2016
01-01-2016

Uchwały 2016

Czytaj całość
Uchwały 2015
01-01-2015

Uchwały 2015

Czytaj całość
Uchwały 2014
01-01-2014

Uchwały 2014

Czytaj całość
Uchwały 2013
01-01-2013

Uchwały 2013

Czytaj całość
Uchwały 2012
01-01-2012

Uchwały 2012

Czytaj całość
Uchwały 2011
01-01-2011

Uchwały 2011

Czytaj całość