Logo
Oddziały ZASP spacer Wybory 2020

 

INFO


button2

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

SZANOWNI PAŃSTWO!

W dniu 4 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi zamykając w Polsce etap wdrażania dyrektywy Unii Europejskiej o działalności OZZ. Ustawa wchodzi w życie 19 lipca po zaledwie czternastu dniach vacatio legis.

Ustawa niesie w swoich zapisach bardzo daleko idące konsekwencje dla naszego Stowarzyszenia.

Zgodnie z ustawą będą musiały ulec zmianie zarówno  cele działalności ZASP jak i sposób działania.

W ciągu  2019  roku czekają nas dwa Nadzwyczajne Zjazdy -  do 8 kwietnia Zjazd Statutowy, którego celem będzie zatwierdzenie nowego, przygotowanego w zgodzie z zapisami ustawy o OZZ Statutu ZASP oraz Zjazd Wyborczy, podczas  którego Delegaci zgodnie z nowym statutem wybiorą nowe władze ZASP. 

Jednocześnie w Biurze ZASP będą realizowane działania mające na celu dostosowanie aktualnie obowiązujących w ZASP rozwiązań prawnych, organizacyjnych i informatycznych w zakresie działalności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi do przepisów zawartych w ustawie o OZZ. 

Działania dostosowujące ZASP do nowej rzeczywistości mają jedną, bardzo przykrą konsekwencję, wymagają poniesienia znaczących wydatków, na pokrycie których ZASP musi dokonać korekty wysokości kosztów Inkasa i Repartycji, czyli kwoty potrącanej z wynagrodzenia aktora (tantiem).

Zarząd Główny ZASP po dogłębnej analizie przewidywanych konsekwencji wdrażania przepisów ustawy, podjął uchwałę o podwyższeniu  poziomu kosztów Inkasa i Repartycji z 16% do 21% dla naliczeń tantiem dokonywanych od 01.07.2018.

 

Dyrektor Generalny ZASP

Andrzej Gajewski