Licznik odwiedzin : 4450165
Logo

INFO


button2

25.05.2018 r. - Zebranie Zarządu Sekcji RTViF

Porządek Zebrania –

Sekcji Radia, Telewizji i Filmu ZASP

w dniu 25 maja 2018 r.

 

 

godz. 11.00 – Zebranie Zarządu Sekcji Radia, Telewizji i Filmu ZASP

                        /Gabinet Dyrektora ZG ZASP/

 

1.     Przedstawienie Porządku Zebrania Sekcji

2.     Protokół z Roboczego Zebrania Sekcji w dniu 4.05.2018 roku

3.     Uzupełnienie dokumentów związanych z wyborem władz Sekcji

4.     Ukonstytuowanie Zarządu Sekcji - Uchwała

5.     Przedstawienie propozycji Zebrań Sekcji w 2018 r.

6.     Jubileuszu 90-lecia urodzin kol. Aliny Langiewicz i 92-lecia kol. Zofii Michalewicz – Uchwała związana z kosztami uroczystości

7.     Członkowie Zasłużeni w Sekcji – Rozpoczęcie procedury dla nowych kandydatów

8.     Stowarzyszenia i Związki Twórcze – Nawiązanie współpracy

9.     Dokumenty związane z przekazaniem dorobku Sekcji do IT

10.  Komisja Weryfikacyjna Sekcji – propozycja utworzenia

11.  Przedstawienie nowych członków Sekcji –

a.      Weryfikacja złożonych deklaracji członkowskich do ZASP

b.     Zmiana Sekcji - Przejście Członków ZASP

12.  Podział Sekcji na Grupy Zawodowe – wymogi kwalifikacyjne

13.  Wolne wnioski

14.  Zamknięcie zebrania po podjęciu Uchwał

 

godz. 12.00 - Inauguracyjne Zebranie Sekcji Radia, Telewizji i Filmu ZASP

/Sala Prezydialna na 2 piętrze ZASP/

 

  1. Przywitanie Gości – Skarbnik ZASP
  2. Przywitanie Członków Sekcji
  3. Przywitanie mec. Grzegorza Rybickiego – Informacje na tematy prawne:

a.      RODO

b.     Ustawa – Dyrektywa o Prawie Autorskim

  1. List Jubileuszowy dla kol. Zofii Michalewicz – najstarszego członka Sekcji
  2. Wręczenie Listu i Kwiatów Koleżance
  3. Telefon do kol. Aliny Langiewicz
  4. List Jubileuszowy dla kol. Aliny Langiewicz – Prezes ZASP
  5.             Wspólne zdjęcie z okazji Uroczystości 
  6. Propozycja wykonania jednego zdjęcia z Jubileuszu i zawiezienia go w odpowiednim czasie kol. Alinie Langiewicz
  7. Zamknięcie Spotkania