Licznik odwiedzin : 3494389
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Promocja II tomu dramatów profesora Bogusława Schaeffera

6 czerwca 2018 roku, godzina 18.00
Instytut Teatralny, Warszawa, ul. Jazdów 1

Prowadzenie: Tomasz Miłkowski, dziennikarz, krytyk teatralny i literacki
W programie: muzyka: Temina Cadi Sulumuna
Współorganizator:  Instytut Teatralny

Pamięci Marka Frąckowiaka za wszystko, co zrobił dla kultury polskiej i twórczości Bogusława Schaeffera.

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA