Licznik odwiedzin : 3494657
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

XX Dzień Artysty Śpiewaka w ZASP

XX Dzień Artysty Śpiewaka w ZASP

Ukoronowaniem, ustanowionego w 1998 roku przez ZASP, Dnia Artysty Śpiewaka są coroczne uroczystości połączone z wręczeniem Statuetki Ariona, najważniejszej nagrody Sekcji Teatrów Muzycznych, przyznawanej za wybitne osiągnięcia artystyczne.

21 maja br. siedziba Stowarzyszenia zapełniła się gośćmi przybyłymi z Polski na to jubileuszowe, dwudzieste już, środowiskowe spotkanie celebrowane przez przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Sekcji – Danutę Renz i Mirosława Kosińskiego. Historię Nagrody Arion, ze swadą, poczuciem humoru i aktorskim zacięciem, rozbawiając publiczność, przypomniał Andrzej Wiza, śpiewak, reżyser, były dyrektor i szef artystyczny Teatru Muzycznego w Poznaniu. Przedstawił sylwetkę każdego artysty dotychczas obdarowanego Statuetką, która w tym roku, decyzją Kapituły, przyznana została Małgorzacie Ratajczak* (Opera Nova, Bydgoszcz), Krystynie Wellenger-Arwicz (Opera Poznańska, Teatr Muzyczny, Poznań), Wiesławowi Łągiewce (Opera na Zamku, Szczecin) oraz Jackowi Szymańskiemu (Opera Bałtycka).

Dobrą tradycją stała obecność przedstawicieli innych sekcji ZASP obdarowujących śpiewaków kwiatami i ciepłym słowem. Wśród tegorocznych posłańców nie zawiodła Sekcja Teatrów Lalkowych z Henryką Korzycką, Estrady z Bożenną Jankiewicz oraz Tańca i Baletu w osobie Marcina Kędziory (od kwietniowego Zjazdu ZASP także członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia).

Spotkanie, jak co roku, uświetnił koncert w wykonaniu młodych śpiewaków, uczniów Beaty Wardak i Leszka Świdzińskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej na Bednarskiej: Patrycji Pol, Julii Rafalskiej i Łukasza Kawczyńskiego przy akompaniamencie Adama Sychowskiego oraz studentów Ewy Iżykowskiej z Uniwersytetu Muzycznego im. Fr. Chopina w Warszawie, wśród których: Paulina Szafaryn, Paweł Ślusarz, Alejandra Vasques (Meksyk), Jacek Szponarski, Marta Lasota, Eugenia Babicz, Jingxing Tan, Hasmik Sahakyan, Heng Liu i Sujung Kim, którym akompaniowała Oksana Swekla. Młodzi wykonawcy zachwycili publiczność swoją interpretacją arii operowych i operetkowych.

Młodym wykonawcom należą się podziękowania za koncert, uhonorowanym Statuetką Ariona gratulacje a wszystkim śpiewakom, w dniu ich święta, życzenia niekończących się sukcesów artystycznych.

Tekst i zdjęcia Maria Wilma-Hinz

*Wywiad z Małgorzatą Ratajczak, z okazji jej jubileuszu, można przeczytać w 43. Numerze Biuletynu Informacyjnego ZASP na stronie: http://www.zasp.pl/index.php?page=Pages&id=22