Licznik odwiedzin : 3271492
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Uchwały 2017

Uchwały 2017 

11 grudnia 2017 r.
Nr 209 w sprawie: wypłaty Zaliczki na poczet tantiem Przyjęta
Nr 206 w sprawie: uchwalenia klucza wyborczego na LVIII Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP
Przyjęta
4 grudnia 2017 r.
Nr 203 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu reemisji otrzymanej od operatorów sieci kablowych za rok 2015 Przyjęta
Nr 202 w sprawie: zmian w „Zasadach podziału wynagrodzeń” w pkt.15 / ppkt II
Przyjęta
Nr 200 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i seriali z dubbingiem przez Telewizję PULS S.A. za rok 2015 Przyjęta
Nr 197 w sprawie: zmian w pkt.4 „Regulaminie Statutowego Funduszu Korekt i Rezerw”
Przyjęta
Nr 196 w sprawie: dokonania podziału i wypłaty na rzecz uprawnionych opłat od „urządzeń i czystych nośników” oraz uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2016 Przyjęta
Nr 195 w sprawie: przyjęcia na rzecz majątku ZASP środków z tytułu niepodjętych wynagrodzeń artystów wykonawców/twórców Przyjęta
Nr 192 w sprawie: przyznania limitu telefonicznego pracownikowi Stowarzyszenia Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (ZASP)
Przyjęta
Nr 191 w sprawie: zgody na rejestrację fundacji im. W.B. Jastrzębowskiego pod adresem ZASP Przyjęta
Nr 190 w sprawie: powołania przewodniczącego Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 189 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji pod nazwą: „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 188 w sprawie: zatwierdzenie treści protokołów posiedzenia Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 187 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr...184.../2017 z dnia 13 listopada 2017 Przyjęta
13 listopada 2017 r.
Nr 184 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziału ZASP w Warszawie Przyjęta
Nr 183 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji pod nazwą: „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP”
Przyjęta
Nr 182 w sprawie: ustalenia stawek za egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu Przyjęta
Nr 181 w sprawie: zabezpieczenia środków w Budżecie ZASP na rok 2018 r.  Przyjęta
Nr 180 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego
Przyjęta
Nr 179 w sprawie: odwołania  i powołania członka Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu Przyjęta
Nr 178 w sprawie: powołania członków zespołu do opracowania klucza wyborczego na XVLIII Walny Zjazd Delegatów ZASP Przyjęta
Nr 177 w sprawie: upoważnienia dla Krzysztofa Góreckiego Przyjęta
Nr 176 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 175 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
23 października 2017 r.
Nr 172 w sprawie: zawarcia umowy z biegłym rewidentem na dokonanie badania rocznego sprawozdania finansowego ZASP za rok 2017 Przyjęta
Nr 171 w sprawie: w sprawie dofinansowania obchodów 100-lecia organizowanych przez Oddział ZASP w Krakowie
Przyjęta
Nr 169 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Międzynarodowemu Festiwalowi Bardów Przyjęta
Nr 167 w sprawie: zatwierdzenia treści odpowiedzi dotyczącej reaktywacji członkostwa w ZASP Przyjęta
16 października 2017 r.
Nr 163 w sprawie: zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP dla Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie Przyjęta
Nr 162 w sprawie: zatwierdzenia treści odpowiedzi do Zarządu Oddziału ZASP w Warszawie
Przyjęta
Nr 161 w sprawie: zatwierdzenia planów obchodów 100-lecia ZASP Przyjęta
Nr 160 w sprawie: powołania członków Komisji pod nazwą „Komitet do spraw obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 159 w sprawie: sfinansowania albumu fotograficznego na 100-lecie ZASP Przyjęta
Nr 158 w sprawie: prac przygotowawczych  do LVIII WZD ZASP Przyjęta
Nr 157 w sprawie: zatwierdzenia treści protokołu posiedzeń Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
9 października 2017 r.
Nr 155 w sprawie: w sprawie dofinansowania koncertu pt. „Zaduszki Teatralne” organizowanego przez Oddział ZASP w Szczecinie Przyjęta
Nr 153 w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu Przyjęta
Nr 152 w sprawie: zwołania LVIII Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP Przyjęta
25 września 2017 r.
Nr 150 w sprawie: wniosku Spółki Centralna Sp. z o.o. Przyjęta
Nr 148 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy programu telewizyjnego ATM ROZRYWKA za rok 2016 Przyjęta
Nr 147 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2013 Przyjęta
Nr 145 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za wyświetlenia filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w 2016 roku Przyjęta
Nr 144 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za wyświetlenia filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w 2016 roku Przyjęta
Nr 143 w sprawie: uruchomienia wypłaty za I półrocze 2016 roku z Telewizji Polskiej S.A. Przyjęta
Nr 142 w sprawie: dofinansowania wystawy autorstwa pana Macieja Kłosia Nieprzyjęta
Nr 141 w sprawie: zmiany w budżecie Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP na rok 2017 Przyjęta
Nr 139 w sprawie: nawiązania współpracy pomiędzy firmą MYPHONE Sp. z.o.o a Domem Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie Przyjęta
Nr 138 w sprawie: odwołania od skreślenia z członkostwa w ZASP Przyjęta
Nr 137 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 136 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 135 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Nierzyjęta
11 września 2017 r.
Nr 133 w sprawie: odwołania od skreślenia z członkostwa w ZASP Przyjęta
Nr 132 w sprawie: odwołania od skreślenia z członkostwa w ZASP Przyjęta
Nr 131 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego i dofinansowania filmu o Szymonie Pawlickim Przyjęta
Nr 130 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 4. edycji WAMA Film Festival Przyjęta
Nr 129 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 16. edycji CINEMAFORUM Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych Przyjęta
Nr 128 w sprawie: powołania Komisji pod nazwą „Komitet do spraw obchodów 100-lecia ZASP” Przyjęta
Nr 127 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 126 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Nierzyjęta
21 sierpnia 2017 r.
Nr 123 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Odznaczeń i Orderów Przyjęta
Nr 122 w sprawie: powołania Komisji ds. Odznaczeń i Orderów Przyjęta
Nr 121 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Paradzie Seniorów „Dojrzali Wspaniali” 2017 Nieprzyjęta
Nr 119 w sprawie: ekspertyzy prawnej dotyczącej Statusu Artysty Przyjęta
Nr 118 w sprawie: sfinansowanie kolacji i gadżetu dla członków FIA Przyjęta
10 lipca 2017 r.
Nr 116 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Liceum Ogólnokształcącego Nr III Juliusza Słowackiego w Otwocku Przyjęta
Nr 114 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Festiwalowi Komedii TALIA. Przyjęta
Nr 113 w sprawie: klasyfikacji serialu „Malanowski i Partnerzy” Przyjęta
Nr 111 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy STOPKLATKA S.A. za rok 2016 Przyjęta
Nr 110 w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu nadań filmów i seriali fabularnych (nie dubbingowanych) otrzymanych z KINO POLSKA TV S.A. za rok 2016 r. Przyjęta
Nr 109 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń z KINO POLSKA TV S.A. za rok 2016  Przyjęta
26 czerwca 2017 r.
Nr 106 w sprawie: objęcia patronatem projektu edukacyjno-artystycznego „Młody Duch Tańca”. Przyjęta
Nr 105 w sprawie: uczestnictwa ZASP w drugiej edycji Narodowych Dni Badmintona. Przyjęta
Nr 104 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
12 czerwca 2017 r.
Nr 101 w sprawie: przeksięgowania niepodzielonych kwot Przyjęta
Nr 100 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2012 Przyjęta
Nr 99 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania polskich filmów i seriali fabularnych (nie dubbingowanych) przez Telewizję POLSAT Sp. z o. o. w 2016 roku Przyjęta
Nr 98 w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń z Telewizji POLSAT Sp. z o.o. za rok 2016 Przyjęta
Nr 97 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu wyświetlania w 2015 i 2016 r. filmów z dubbingiem Przyjęta
Nr 96 w sprawie: zmian w „Zasadach Podziału Wynagrodzeń” Przyjęta
Nr 94 w sprawie: przyjęcia do Domu Artystów weteranów Scen Polskich im. Wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
15 maja 2017 r.
Nr 90 w sprawie: zatwierdzenia założeń merytorycznych do pisma ZASP w sprawie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Przyjęta
Nr 89 w sprawie: przesunięcia terminu głosowania uchwały dotyczącej wsparcia finansowego wydania tomu „Ryszard Bolesławski, jego twórczość i jego czasy” Przyjęta
Nr 88 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Gali Baletowej organizowanej przez Krakowską Akademię Tańca „L’art del la Danse” Przyjęta
Nr 87 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego ZASP za rok 2016 i przekazania go Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP do zatwierdzenia Przyjęta
Nr 86 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego drugiej edycji projektu „Kulturalne Mosty” Przyjęta
8 maja 2017 r.
Nr 84 w sprawie: wybory przedstawiciela do komisji konkursowej w Teatrze Syrena w Warszawie Przyjęta
Nr 83 w sprawie: wsparcia finansowego na realizację jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej  Przyjęta
Nr 82 w sprawie: diet za posiedzenia Programowej Rady Sekcji Przyjęta
Nr 81 w sprawie: wsparcia finansowego na zakup sprzętu elektronicznego dla Oddziału ZASP w Poznaniu Przyjęta
Nr 80 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Programowej Rady Sekcji ZASP. Przyjęta
Nr 79 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego projektowi słowno-muzycznemu „Serce dla Ciebie, Polsko!” Przyjęta
24 kwietnia 2017 r.
Nr 76 w sprawie: procedury postępowania w sprawie odwołań wnoszonych w trybie par. 19 ust. 2 Statutu ZASP Przyjęta
Nr 75 w sprawie: Przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 74 w sprawie: Przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 73 w sprawie: Przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 72 w sprawie: Przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 71 w sprawie: Przyjęcia do Domu Artystów Weteranów Scen Polskich im. wojciecha Bogusławskiego w Konstancinie-Jeziornej Przyjęta
Nr 70 w sprawie: zwrotu kosztów poniesionych w związku z wręczeniem Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta

Nr 69

w sprawie: udzielenia patronatu honorowego konkursowi wokalnemu "Klawe Piosenki" Przyjęta
Nr 68 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i przyznania nagrody finansowej IX edycji Festiwalu Piosenki Literackiej "W ŻÓŁTYCH PŁOMINIACH LIŚCI" im. Łucji Prus Przyjęta
10 kwietnia 2017 r.
Nr 66 w sprawie: przesunięcia głosowania uchwał dotyczących przyjęć do DAW Przyjęta
Nr 65 w sprawie: zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Egzaminu Eksternistycznego dla Aktorów Dramatu Przyjęta
Nr 64 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego uroczystości 94. Imienin Aliny Janowskiej połączonych z prezentacją tomu wierszy pt. „Janowska” autorstwa pana Michała Zabłockiego Przyjęta
Nr 63 w sprawie: objęcia patronatem honorowym spektaklu „Poznańskie Opowieści-Pyrlandia” w wykonaniu uczniów i tancerzy Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” oraz Niepublicznej Szkoły Tańca Fouetté w Poznaniu Przyjęta
Nr 62

w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 10. Ogólnopolskim Spotkaniom Filmowym KAMERALNE LATO

Przyjęta
Nr 61 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego projektowi pt. „Ciszobłysk” Przyjęta
Nr 59 w sprawie: diet za posiedzenia Zarządu Sekcji Teatrów Dramatycznych Przyjęta
Nr 58 w sprawie: dofinansowania Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznawanej przez Sekcję Krytyków Teatralnych Przyjęta
Nr 57 w sprawie: objęcia patronatem i przyznania nagrody rzeczowej oraz finansowej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi Przyjęta
Nr 56

w sprawie: zatwierdzenia Budżetu ZASP na rok 2017

Przyjęta
Nr 55 w sprawie: zatwierdzenia stanowiska Zarządu Głównego ZASP dotyczącego kontynuowania programu ZASP kadencji 2011-2014 pod nazwą „Potrzebujemy nowego porozumienia społecznego na rzecz teatrów, oper i filharmonii” Przyjęta
27 marca 2017 r.
Nr 53 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i seriali z dubbingiem przez Telewizję POLSAT Sp. z o. o. w 2016 roku Przyjęta
Nr 52 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu nadań audycji radiowych w POLSKIM RADIO S. A. za rok 2016 Przyjęta
Nr 51 w sprawie: dokonania podziału i wypłaty na rzecz uprawnionych opłat od "urządzeń i czystych nośników" oraz uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu "czystych nośników" ze sfery audialnej za lata 2013-2014 Przyjęta
Nr 50 w sprawie: uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych z TVN S. A. za rok 2016 Przyjęta
Nr 49

w sprawie: udzielenia patronatu honorowego wydarzeniom artystycznym i edukacyjnym organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w ramach działalności Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej

Przyjęta
Nr 48 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Przyjęta
13 marca 2017 r.
Nr 44 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego  Przyjęta
Nr 43 w sprawie: wypłaty Zaliczki na poczet tantiem Nie przyjęta
Nr 42 w sprawie: objęcia patronatem honorowym spektaklu pt. „Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność. Rzecz o Józefie Piłsudskim” Przyjęta
Nr 40 w sprawie: akceptacji treści Listu Zarządu Głównego ZASP do Oddziałów ZASP Przyjęta
Nr 39 w sprawie: akceptacji treści Apelu Zarządu Głównego ZASP do Samorządowców Przyjęta
27 lutego 2017 r.
Nr 37 w sprawie: wyłonienia laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 36 w sprawie: podziału Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 35 w sprawie: liczby laureatów Nagrody im. Leona Schillera Przyjęta
Nr 34 w sprawie: utworzenia rezerwy Przyjęta
Nr 33 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za posiłki dla Zarządu Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Przyjęta
Nr 32 w sprawie: zwrotu kosztów podróży Przyjęta
Nr 31 w sprawie: objęcia patronatem honorowym Międzynarodowego Konkursu Baletowego „Złote Pointy 2017” Przyjęta
Nr 30 w sprawie: wypłaty zasiłku pogrzebowego  Przyjęta
Nr 29 w sprawie: upoważnienia dla kol. Tomasza Grochoczyńskiego Przyjęta
Nr 28 w sprawie: zatwierdzenia regulaminów ZASP Przyjęta
Nr 27 w sprawie: zatwierdzenia zmian w regulaminach Sekcji ZASP Przyjęta
Nr 26 w sprawie: zatwierdzenia instrukcji „Zasady postepowania w razie zaistnienia konfliktu interesów” Przyjęta
6 lutego 2017 r.
Nr 23 w sprawie: wsparcia finansowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Tańca – Gdańsk 2017 Przyjęta
Nr 22 w sprawie: objęcia patronatem honorowym i ustanowienia nagrody rzeczowej dla XI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2017 Przyjęta
Nr 21 w sprawie: udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu Przyjęta
Nr 20 w sprawie: pokrycia przez ZASP kosztów studiów podyplomowych Przyjęta
Nr 19 w sprawie: objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2017 Przyjęta
Nr 18 w sprawie: objęcia patronatem konferencji popularnonaukowej „Dzień Zdrowia dla kreatywnych” Przyjęta
Nr 17 w sprawie: upoważnienia dla Prezesa Zarządu Głównego ZASP Przyjęta
Nr 16 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu „Zasady i warunków finansowego/rzeczowego udziału przez ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (dalej „ZASP”) w projektach artystycznych oraz w projektach artystycznych organizowanych/inicjowanych przez władze Koła, Oddziału lub Sekcji ZASP” Przyjęta
Nr 15 w sprawie: uchylenia regulaminów Przyjęta
23 stycznia 2017 r.
Nr 12 w sprawie: akceptacji umowy z kancelaria prawną Przyjęta
Nr 10 w sprawie: wyjazdu służbowego kol. Barbary Zawady na spotkanie grupy CEE EuroFIA do Kopenhagi Przyjęta
Nr 9 w sprawie: zgłoszenia kandydatury adw. Grzegorza Rybickiego do Komisji Prawa Autorskiego Przyjęta
9 stycznia 2017 r.
Nr 6 w sprawie: udzielenia patronatu honorowego Przyjęta
Nr 5 w sprawie: zlecenia na prace dodatkowe dla DahliaMatic Sp. z. o.o Przyjęta
Nr 4 w sprawie: przeznaczenia środków z Funduszu Samopomocowego na sfinansowanie nagrobka Przyjęta
Nr 3 w sprawie: pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 roku i rozszerzenia katalogu podmiotów, osób prawnych, które będą mogły być organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. Przyjęta
Nr 2 w sprawie: przyznania zapomogi zdrowotnej Przyjęta