Licznik odwiedzin : 2920217
Logo

Spotkanie i głosowanie

 
 
 
Zarząd Koła Artystów Bezetatowych (dawniej Koła Aktorów Niezależnych) 
zaprasza szanownych Kolegów i Koleżanki na zebranie sprawozdawczo - 
wyborcze Koła, na którym zapoznacie się ze sprawozdaniem z działalności 
w latach 2014 - 2018, udzielicie absolutorium ustępującym członkom 
zarządu a następnie dokonacie wyboru władz kolejnej kadencji Koła.

Na zebraniu, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej ZASP na Ip.,
Al. Ujazdowskie 45 we wtorek 16.01.2018 r.  o godz. 12.00 pierwszy termin, 
godz. 12.15 drugi termin, wybrani zostaną również Przedstawiciele Koła 
na Walne Zebranie Przedstawicieli Oddziału, wybierający nowy Zarząd 
Oddziału ZASP w Warszawie.
 
Zarząd Koła Artystów Etatowych zaprasza szanownych Kolegów i Koleżanki 
na zebranie  wyborcze Koła, na którym dokonacie wyboru władz  Koła.

Na zebraniu, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej ZASP na Ip.,Al. 
Ujazdowskie 45 w czwartek 18.01.2018 r.  o godz. 14.15 pierwszy termin, 
godz. 14.30 drugi termin, wybrani zostaną również Przedstawiciele Koła 
na Walne Zebranie Przedstawicieli Oddziału, wybierający nowy Zarząd 
Oddziału ZASP w Warszawie.
 
Zarząd Koła Artystów Estrady zaprasza szanownych Kolegów i Koleżanki na 
zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła, na którym zapoznacie się ze 
sprawozdaniem z działalności w latach 2014 - 2018, udzielicie 
absolutorium ustępującym członkom zarządu a następnie dokonacie wyboru 
władz kolejnej kadencji Koła.

Na zebraniu, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej ZASP na Ip.,Al. 
Ujazdowskie 45  we wtorek 23.01.2018 r. o godz. 12.00 pierwszy termin, 
godz. 12.15 drugi termin, wybrani zostaną również Przedstawiciele Koła 
na Walne Zebranie Przedstawicieli Oddziału, wybierający nowy Zarząd 
Oddziału ZASP w Warszawie.