Licznik odwiedzin : 3038663
Logo

Podsumujmy

Podsumujmy

 

czyli krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu.

 

Zarząd zebrał się 12 razy i podjął 33 uchwały. Zamknął działalność niefunkcjonujących kół, rozwinął działalność Sceny SPATiF. Potrzebującym kolegom przyznał zapomogi, ujednolicił składki i pożegnał zalegających z opłatami członków. W ostatnim roku poprawiły się wpływy finansowe oddziału.

 

W Nowy Rok Oddział ZASP Warszawa wprowadził nowy przewodniczący Marcin Kwaśny. Krótkie przypomnienie jak do tego doszło: W związku z rezygnacją w grudniu 2016r Tomasza Grochoczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Oddziału, zarząd podjął działania w kierunku zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania oddziału. Zapisy statutowe nie przewidują sytuacji, w której Przewodniczący Oddziału rezygnuje z funkcji w trakcie trwania kadencji. Po błędnie przeprowadzonych ponownych wyborach ( unieważnionych) ostatecznie nowym Przewodniczącym Oddziału został Marcin Kwaśny, czyli kolejna osoba na liście kandydatów na Przewodniczącego Oddziału, która otrzymała największą ilość głosów podczas pierwszego głosowania w 2014r.

 

 

Całe sprawozdanie z działalności Zarządu dostępne jest w Biurze Oddziału.