Logo

INFO


button2

Styczeń 2018

1 stycznia
Lucyna Arska-Adrjańska Sekcja Estrady 55-lecie pracy artystycznej
Zbigniew Korpolewski Sekcja Reżyserów 65-lecie pracy reżyserskiej
Łucja Kossakowska Sekcja Scenografów 90 rocznica urodzin
Jolanta Kubicka  Sekcja Estrady  55-lecie pracy artystycznej
Mieczysław Piotr Napieraj Sekcja T. Dramatycznych  70 rocznica urodzin
Barbara Katarzyna Radecka Sekcja Reżyserów  80 rocznica urodzin
Józef  Skwark   Sekcja T. Dramatycznych  80 rocznica urodzin
Irena Zachorczyńska-Kuncewicz Sekcja Estrady 60-lecie pracy artystycznej
2 stycznia
Henryk Łapiński Sekcja T. Dramatycznych 85 rocznica urodzin
Zbigniew Stabryło Sekcja Tańca i Baletu 75 rocznica urodzin
5 stycznia
Barbara Wałkówna-Zbiróg Sekcja T. Dramatycznych 85 rocznica urodzin
6 stycznia
Teresa Marczewska-Kamińska Sekcja T. Dramatycznych 70 rocznica urodzin
7 stycznia
Maria Niedźwiecka Sekcja T. Dramatycznych 85 rocznica urodzin
Ewa Vogtman-Budny Sekcja Radia i Telewizji 85 rocznica urodzin
Andrzej Zaorski  Sekcja T. Dramatycznych 75 rocznica urodzin
8 stycznia
Ryszard Bacciarelli Sekcja T. Dramatycznych 90 rocznica urodzin
Czesława Pszczolińska Sekcja T. Dramatycznych 80 rocznica urodzin
10 stycznia
Tadeusz Wojtych    Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
11 stycznia
Anna Chodakowska Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
Roman Michalski Sekcja T. Dramatycznych 80 rocznica urodzin
Halina Rowicka   Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
 Maria Winiarska Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
Wiktor Zborowski Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
15 stycznia
Marian Kopera Sekcja Estrady 85 rocznica urodzin
Hanna Pierzchlewska-Martin Sekcja Tańca i Baletu 70 rocznica urodzin
Barbara Wrzesińska Sekcja T. Dramatycznych 80 rocznica urodzin
16 stycznia
Cezary Domagała    Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
17 stycznia
Roman Kerson Sekcja Tańca i Baletu 85 rocznica urodzin
18 stycznia
Franciszek Pieczka Sekcja T. Dramatycznych 90 rocznica urodzin
19 stycznia
Krystyna Arwicz    STM 70 rocznica urodzin
20 stycznia
Lech Sołuba    Sekcja T. Dramatycznych 70 rocznica urodzin
21 stycznia
Ewa Mirowska Sekcja T. Dramatycznych 55-lecie pracy artystycznej
22 stycznia
Zofia Borca  Sekcja Estrady 70 rocznica urodzin
Ewa Kania Sekcja T. Dramatycznych 70 rocznica urodzin
Zygmunt Sidło Sekcja Tańca i Baletu 85 rocznica urodzin
  24 stycznia 
Halina Sienkiewicz Sekcja T. Dramatycznych 65-lecie pracy artystycznej
  25 stycznia 
Ryszard Balcerek Sekcja T. Dramatycznych 70 rocznica urodzin
  26 stycznia 
Edward Sosna    Sekcja T. Dramatycznych 80 rocznica urodzin
  28 stycznia 
Jan Englert    Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej (reżyserskiej)
Aleksander Pestyk Sekcja T. Dramatycznych  80 rocznica urodzin
  30 stycznia 
Andrzej Wilk   Sekcja T. Dramatycznych  75 rocznica urodzin