Licznik odwiedzin : 2903595
Logo

Zmiany w Zarządzie OW

 

Marcin Kwaśny, który w 2014 r. uzyskał najwięcej punktów tuż za Tomaszem Grochoczyńskim, w głosowaniu na przewodniczącego Oddziału ZASP w Warszawie objął tę funkcję po unieważnieniu głosowania z marca b.r. , w którym wybrany został Cezary Domagała. Zmiana jest konsekwencją zamieszania, które wynika m.in. z niezgodności między statutem ZASP a regulaminem Oddziału.

W głosowaniu w 2014 r. wybrany został Tomasz Grochoczyński, który. 21.12.2016 złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Statut nie przewiduje rezygnacji z funkcji przewodniczącego w trakcie trwania kadencji. Przeprowadzone po tej rezygnacji wybory okazały się nieprawomocne ze względu na ich jawność. Jako że Cezary Domagała był jedynym kandydatem sali na stanowisko przewodniczącego, logika nakazała przeprowadzenie głosowania jawnego. Statut natomist nie dopuszcza głosowania jawnego, nawet w takim przypadku.

Polegając na opinii mecenasa Michała Kibila Zarząd uznał, że należy, zgodnie z regulaminem, uznać za przewodniczącego drugą osobę pod względem ilości punktów w głosowaniu. Czyli Marcina Kwaśnego. Będzie on pełnił tę funkcję aż do następnych wyborów. 

Pozostałe zmiany w Zarządzie to ustąpienie z funkcji v-ce przewodniczącej Anny Kaźmierowskiej oraz rezygnacja z ubiegania się o członkostwo w Zarządzie Oddziału Doroty Bierkowskiej. Wybieralnym członkiem oddziału został Ryszard Rembiszewski.