Licznik odwiedzin : 4261768
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Grudzień 2017

3 grudnia
Henryk Teichert Sekcja T. Dramatycznych 90 rocznica urodzin
4 grudnia
Zbigniew Juchnowski Sekcja T. Muzycznych 85 rocznica urodzin
5 grudnia
Eugenia Horecka Sekcja T. Dramatycznych 95 rocznica urodzin
Iwona Matuszewska Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
6 grudnia
Aleksander Skowroński Sekcja T. Lalkowych 60-lecie pracy artystycznej
7 grudnia
Leszek Niedzielski Sekcja T. Dramatycznych 75 rocznica urodzin
10 grudnia
Barbara Damulewicz Sekcja T. Lalkowych 40-lecie pracy artystycznej
Iwona Rulewicz Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
11 grudnia
Teresa Kujawa Sekcja Tańca i Baletu 90 rocznica urodzin
12 grudnia
Ryszard Dreger Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
Krystyna Jędrzejecka Sekcja Estrady 75 rocznica urodzin
15 grudnia
Romana Próchnicka Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
Halina Witkowska-Ferenc Sekcja Tańca i Baletu 85 rocznica urodzin
16 grudnia
Anna Nehrebecka Sekcja T. Dramatycznych 70 rocznica urodzin
19 grudnia
Mirosław Guzowski Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Marek Lipski Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
21 grudnia
Ludwik Paczyński Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
22 grudnia
Zofia Czerwińska Sekcja Estrady 60-lecie pracy artystycznej
23 grudnia
Maja Komorowska Sekcja T. Dramatycznych 80 rocznica urodzin
25 grudnia
Szczepan Gąssowski Sekcja T. Dramatycznych 90 rocznica urodzin
30 grudnia
Barbara Bursztynowicz Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
31 grudnia
Mirosław Konarowski Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
Agnieszka Kossakowska-Fijałkowska Sekcja T. Muzycznych 65-lecie pracy artystycznej
Henryk Pijanowski Sekcja T. Lalkowych 80 rocznica urodzin
Zbigniew Rymarz Sekcja Estrady 70-lecie pracy artystycznej