Licznik odwiedzin : 3169077
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

13 listopada

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 77
W DNIU 13 LISTOPADA 2017  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia protokołów posiedzenia Zarządu Głównego ZASP– ref. Krzysztof Górecki 
b) w sprawie Regulaminu Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP”  – ref. Piotr Bogusław Jędrzejczak 
c) w sprawie przyjęcia do DAW p. Aleksandry Pasternak – ref. Andrzej Gajewski
d) w sprawie przyjęcia do DAW p. Jacka Korcelli – ref. Andrzej Gajewski
e) w sprawie pełnomocnictwa dla Krzysztofa Góreckiego – ref. Krzysztof Górecki 
f) w sprawie powołania zespołu do opracowania klucza wyborczego– ref. Andrzej Gajewski
g) w sprawie odwołania i powołania członka Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu– ref. Urszula Drzewińska
finansowe:
h) w sprawie wypłacenia zasiłku pogrzebowego – ref. Tomasz Grochoczyński
i) w sprawie przeznaczenia środków finansowych z kosztów organizacji jubileuszu           – ref. Tomasz Grochoczyński 
j) w sprawie ustalenia stawek za egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu– ref. Urszula Drzewińska
4. 14.00 - Sekcja Tańca i Baletu ZASP – egzamin eksternistyczny– ref. Barbara Sier-Janik
5. Informacja o wykonaniu budżetu ZASP za III kwartały  – ref. Andrzej Gajewski
6. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
7. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
8. 100-lecie ZASP od strony organizacyjnej – ref. Tomasz Grochoczyński
9. Wolne głosy i wnioski