Licznik odwiedzin : 2919909
Logo

Sprawozdanie

W poniedziałek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału ZASP w Warszawie, zwołane w celu ponownego wyboru Przewodniczącego Oddziału, po rezygnacji z tej funkcji Tomasza Grochoczyńskiego. Poprzednie wybory w marcu br. , w których nowym Przewodniczący został Cezary Domagała, zostały podważone przez GKR z przyczyn formalnych. Delegaci, po wysłuchaniu opinii mec. Grzegorza Rybickiego i mec. Michała Kibila zdecydowali o nieprzyjęciu porządku obrad i w konsekwencji zwołanie ponownego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w późniejszym terminie.

Przyczyną takiej decyzji delegatów były znaczące rozbieżności w interpretacji postanowień statutu, który nie przewiduje rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Oddziału w trakcie trwania kadencji. 

Delegaci zostaną zwołani na kolejne zebranie w wyznaczonym wkrótce terminie.