Logo

INFO


button2

Listopad 2017

3 listopada
Danuta Kołaczek Sekcja T. Lalkowych 40-lecie pracy artystycznej
Zygmunt Malanowicz Sekcja T. Dramatycznych 55-lecie pracy artystycznej
Marek Mokrowiecki Sekcja Reżyserów 40-lecie pracy artystycznej (Sekcja Reżyserówskiej)
Hanna Wietrzny-Bednarz Sekcja T. Dramatycznych 55-lecie pracy artystycznej
Zbigniew Waleryś Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
4 listopada
Barbara Garstkiewicz Sekcja Tańca i Baletu 85 rocznica urodzin
Andrzej Szopa Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
6 listopada
Wojciech Adamczyk Sekcja Reżyserów 35-lecie pracy artystycznej
Jerzy Antczak Honorowy Członek ZASP 65-lecie pracy artystycznej
Halina Bednarz Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
7 listopada
Andrzej Fogiel Sekcja T. Muzycznych 50-lecie pracy artystycznej
Zofia Wicińska-Kulesińska Sekcja T. Dramatycznych 95 rocznica urodzin
Czesław Wojtała Sekcja T. Dramatycznych 55-lecie pracy artystycznej
8 listopada
Witold Dębicki Sekcja T. Dramatycznych 50-lecie pracy artystycznej
9 listopada
Barbara Okońska-Kozłowska Sekcja T. Dramatycznych 70 rocznica urodzin
10 listopada
Jacek Domański Sekcja T. Dramatycznych 50-lecie pracy artystycznej
Elżbieta Jarosik Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
Lidia Wetta-Topolska Sekcja Tańca i Baletu 70 rocznica urodzin
13 listopada
Elwira Romańczuk Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
listopada
Witold Bieliński Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Marta Dobosz Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Małgorzata Jóźwiak Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Artur Kocięcki Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Tatiana Kołodziejska Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Czesław Lasota Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
Mieczysław Morański Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Jolanta Olszewska Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Monika Świtaj Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
16 listopada
Wanda Bargiełowska-Bargeyllo Sekcja T. Muzycznych 50-lecie pracy artystycznej
Zdzisław Kowalski-Łęcki Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
Bogusława Kożusznik-Kurosad Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
Hanna Lisowska Sekcja T. Muzycznych 50-lecie pracy artystycznej
Krystyna Rutkowska-Ulewicz Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
Barbara Zielińska Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
17 listopada
Anna Seniuk Sekcja T. Dramatycznych 75 rocznica urodzin
Zbigniew Umiński Sekcja T. Lalkowych 85 rocznica urodzin
18 listopada
Stanisław Biczysko Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
Andrzej Chudy Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
Wiesław Krupa Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
Andrzej Precigs Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
Bogdan Słomiński Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
19 listopada
Krystyna Adamiec Sekcja T. Dramatycznych 45-lecie pracy artystycznej
20 listopada
Jarosław Domin Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Hanna Dunowska Sekcja T. Dramatycznych 35-lecie pracy artystycznej
Jan Marcinowicz Sekcja T. Dramatycznych 50-lecie pracy artystycznej
22 listopada
Edward Hulewicz Sekcja Estrady 80 rocznica urodzin
23 listopada
Karol Stępkowski Sekcja T. Dramatycznych 50-lecie pracy artystycznej
24 listopada
Halina Słojewska Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
25 listopada
Anna Lipnicka Sekcja T. Dramatycznych 55-lecie pracy artystycznej
Maria Ewa Smolińska-Kołtońska 45-lecie pracy artystycznej JUB
Ewa Wyszomirska Sekcja T. Dramatycznych 50-lecie pracy artystycznej
26 listopada
Piotr Emanule Kraus Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
27 listopada
Aleksander Mikołajczak Sekcja T. Dramatycznych 40-lecie pracy artystycznej
28 listopada
Andrzej Bychowski Sekcja Estrady 60-lecie pracy artystycznej
Wiktor Zatwarski Sekcja T. Dramatycznych 60-lecie pracy artystycznej
30 listopada
Zbigniew Wilczyński Sekcja T. Lalkowych 50-lecie pracy artystycznej