Licznik odwiedzin : 2678568
Logo

23 października

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 76
W DNIU 23 PAŹDZIERNIKA 2017  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące, apel w sprawie tantiem

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Spotkanie z Programową Radą Sekcji ZASP prowadzone przez Przewodniczącą PRS ZASP – godz. 12.30
4. Omówienie projektu pisma w sprawie tantiem – ref. Krzysztof Górecki 
5. Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Zarządu Głównego ZASP– ref. Krzysztof Górecki 
b) w sprawie odpowiedzi na pismo o reaktywacji członkostwa w ZASP – ref. Urszula Drzewińska
c) w sprawie 35. Międzynarodowego Festiwalu Bardów– ref. Urszula Drzewińska
finansowe:
d) w sprawie podziału i wypłaty na rzecz uprawnionych opłat od „urządzeń i czystych nośników” oraz uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2015 – ref. Krzysztof Górecki
e) w sprawie dofinansowania obchodówa. 100-lecia w Krakowie– ref. Krzysztof Górecki/Tomasz Grochoczyński
f) w sprawie wyboru biegłego rewidenta – ref. Stanisław Krawiec
6. Aktor-Adwokatem. Adwokat-Aktorem. Spotkanie aktorów z adwokatami – ref. Andrzej Gajewski
7. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
8. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
9. Wolne głosy i wnioski