Licznik odwiedzin : 2678802
Logo

16 października

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 75
W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2017  ROKU

godz. 12.00

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Piotr Bogusław Jędrzejczak

Temat wiodący: obchody 100-lecia ZASP

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Omówienie projektu pisma w sprawie tantiem – ref. Krzysztof Górecki 

godz. 14.00
4. Spotkanie z p. Tadeuszem Dłubiszem przedstawicielem Poczty Polskiej w sprawie znaczka na 100-lecie ZASP
5. Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Zarządu Głównego ZASP– ref. Krzysztof Górecki 
b) w sprawie prac przygotowawczych  do LVIII WZD ZASP.  – ref. Urszula Drzewińska
6. Dyskusja nad planami i harmonogramem obchodów 100-lecia ZASP. Podjęcie Uchwały.  – ref. Urszula Drzewińska/Tomasz Grochoczyński
a) w sprawie zatwierdzenia planów obchodów 100-lecie ZASP
7. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
8. Wolne głosy i wnioski