Licznik odwiedzin : 2678493
Logo

9 października

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 74
W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2017  ROKU

godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: apel do artystów niezrzeszonych w ZASP, sprawy bieżące

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Uchwały:
a) w sprawie zwołania LVIII Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ZASP – ref. Urszula Drzewińska
b) w sprawie zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej – egzaminów eksternistycznych dla aktora dramatu – ref. Urszula Drzewińska
finansowe:
c) w sprawie dofinansowania pobytu p. Jerze Molgi w DAW – ref. Tomasz Grochoczyński/Andrzej Gajewski
d) w sprawie dofinansowania Szczecińskich Zaduszek Teatralnych – ref. Tomasz Grochoczyński/Andrzej Gajewski
4. Inicjatywa Komisji ds. Repartycji, Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych  – ref. Krzysztof Górecki 
5. Dyskusja nad materiałami zjazdowymi – ref. Urszula Drzewińska
6. Informacja o znaczku na 100-lecie ZASP– ref. Tomasz Grochoczyński
7. Informacje Dyrektora Generalnego ZASP Andrzeja Gajewskiego 
8. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej
9. Informacje o konkursach dyrektorskich  – ref. Piotr Bogusław Jędrzejczak
10. Wolne głosy i wnioski