Licznik odwiedzin : 2678495
Logo

25 września

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP Z PRZEWODNICZĄCYMI ODDZIAŁÓW I SEKCJI ZASP

POSIEDZENIE NR 73

porządek obrad

w dniu 25 września  2017 roku , godz. 12.00

temat wiodący:  informacja w sprawie Implementacji Dyrektywy Unii Europejskiej o działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi  

przewodniczy posiedzeniu: Wiceprezes Krzysztof Górecki

 

1. Przywitanie:
a) otwarcie posiedzenia, odczytanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Informacja w sprawie Implementacja Dyrektywy Unii Europejskiej o działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi  
4. Sprawozdanie kwartalne z działalności Zarządu Głównego ZASP 
5. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP 
6. Omówienie spraw Oddziałów i Sekcji ZASP
7. Informacje o konkursach dyrektorskich 
8. Informacja w sprawie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe składanych przez Sekcje i Oddziały ZASP na 100-lecie ZASP 
9. Wolne głosy i wnioski