Licznik odwiedzin : 2678504
Logo

25 września

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 79
W DNIU 25 WRZEŚNIA 2017  ROKU
CZĘŚĆ I

godz. 11.00

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Uchwały:
a) w sprawie przyjęcia do DAW 
b) w sprawie przyjęcia do DAW 
c) w sprawie przyjęcia do DAW 
d) w sprawie odwołania od skreślenia z członkostwa w ZASP - Oddział ZASP w Warszawie 
e) w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy firmą MYPHONE SP. Z O. O. a Domem Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie
Finansowe:
f) w sprawie przyznania nagrody uznaniowej 
g)  w sprawie zmiany w budżecie Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP na rok 2017 
h) w sprawie wniosku Centralna Sp. z o. o. 
i) w sprawie dofinansowania wystawy autorstwa pana Macieja Kłosia 
Rekomendowane przez Komisję ds. Repartycji:
j) w sprawie uruchomienia wypłaty z Telewizji Polskiej S.A za I półrocze 2016 roku
k) w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za wyświetlanie filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w 2016 roku 
l) w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za wyświetlanie filmów fabularnych (nie dubbingowanych) w 2016 roku 
m) w sprawie przeksięgowania kwot 
n) w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2013 
o) w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy programu telewizyjnego ATM ROZRYWKA za rok 2016 
3. Analiza wysokości zobowiązań ZASP w stosunku do wartości księgowej majątku trwałego za lata 2002-2016 
4. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej
5. Informacje o konkursach dyrektorskich  
6. Wolne głosy i wnioski