Licznik odwiedzin : 2678651
Logo

11 września

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 72 
W DNIU 11 WRZEŚNIA 2017  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Piotr Bogusław Jędrzejczak 

Temat wiodący: sprawy bieżące 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad
2. Informacja finansowa ZASP na dzień 30.06.2017 Uchwały:
a) w sprawie: zatwierdzenia protokołu posiedzenia Zarządu Głównego ZASP- 
b) w sprawie: przyjęcia do DAW 
c) w sprawie przyjęcia do DAW
d) w sprawie powołania Komitetu obchodów 100-lecia ZASP 
e) Patronaty i nagrody:
f) w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 16. edycji CINEMAFORUM -Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych 
g) w sprawie: udzielenia patronatu honorowego 4. edycji WAMA Film Festiwal
h) w sprawie: udzielenia patronatu honorowego i dofinansowania filmu o Szymonie Pawlickim 
i) w sprawie odwołania od skreślenia z członkostwa w ZASP - Oddział ZASP w Warszawie 
j) w sprawie odwołania od skreślenia z członkostwa w ZASP - Oddział ZASP w Warszawie 
3. Informacje o konkursach dyrektorskich  
4. Informacje Andrzeja Gajewskiego Dyrektora Generalnego ZASP:
a) w sprawie wykonania budżetu ZASP za I półrocze 2017 r.
b) w sprawie warunków porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy a ZASP dotyczącego DAW Skolimów.
c) w sprawie spotkania EuroFIA w Warszawie.
5. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej
6. Wolne głosy i wnioski