Licznik odwiedzin : 2920027
Logo

Nie żyje Tadeusz Aleksandrowicz

Tadeusz Aleksandrowicz – studiował na ASP (współpracując jednocześnie z „Życiem Warszawy”, jako fotografik) a później na Wydziałach: Reżyserskim i Operatorskim łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, po ukończeniu której rozpoczął w 1954 roku pracę w Doświadczalnym Ośrodku Telewizyjnym w Warszawie, którego dyrektorem był prof. Jan Marcin Szancer. Reżyserował wówczas widowiska teatralne, realizował programy publicystyczne i dokumentalne.

Jako reżyser teatralny zadebiutował w roku 1957 sztuką „Antygona” J. Anouilha w Teatrze Dramatycznym w Olsztynie. Po zakończeniu pracy w Telewizji został dyrektorem i kierownikiem artystycznym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie i Słupsku. Podczas czteroletniej kadencji (w latach 1958-1962) zrealizował tam kilkanaście widowisk, spośród których kilka zostało nagrodzonych na Festiwalu Teatrów Polski Północnej oraz Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. W sezonie 1961-1962, zaproszony do Jugosławii, reżyserował montaż Stoberskiego polskich form scenicznych „Smiech nije grech” w Teatrze Komedija, uznany w podsumowaniu sezonu za najlepsze widowisko trzech teatrów tego ośrodka.

Po powrocie do kraju reżyserował w Teatrze Rozmaitości w Warszawie oraz w Teatrze Polskim i Współczesnym we Wrocławiu („Brytannika” Racine’a, „Drugą pułapkę miłości” Marivoux). Kierując w 1963 roku Teatrem Polskim i Współczesnym w Bydgoszczy wyreżyserował m.in. polską prapremierę „Henryka VI” Shakespeare’a, nagrodzoną na VI FTPP w Toruniu.

Od 1964 roku został reżyserem odpowiedzialnym za Ośrodek Telewizyjny w Katowicach a po powrocie do Warszawy kontynuował pracę reżyserską w Telewizji wystawiając sztuki teatralne, programy rozrywkowe, muzyczne i o wydźwięku społecznym.

Kolejnym punktem na teatralnej mapie stał się dla reżysera Białystok i Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, gdzie, łącząc funkcję dyrektora i kierownika artystycznego, wystawił m.in. prapremierę sztuki „Troas” Łukasza Górnickiego połączoną z ogólnopolską sesją polonistów wyższych uczelni w ramach Teatru Rzeczypospolitej. To właśnie w Białymstoku zorganizował sieć Kół Przyjaciół Teatru, prowadził spotkania dyskusyjne i specjalne spektakle przybliżające młodzieży dzieje kultury. „Balladyna" Juliusza Słowackiego w jego reżyserii uznana została za najlepszy spektakl roku 1981 w plebiscycie „Gazety Współczesnej”  i Oddziału Kultury Teatralnej oraz Białostockiego Towarzystwa Kultury.

W 1984 roku otrzymał Medal Honorowy „Mecenasom i Twórcom Kultury” z okazji Jubileuszu 30-lecia Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Artysta oprócz pracy reżyserskiej ma w swym dorobku ponad 150 piosenek, kilkadziesiąt wierszy i kilka sztuk dla dzieci.

Tadeusz Aleksandrowicz otrzymał odznaczenia, m.in.:

Srebrny Krzyż Zasługi (1951)
Krzyż Kawalerski OOP (1962)
Brązowy Medal za Zasługi Obronności Kraju (1969)
Honorowa Odznaka za zasługi w rozwoju woj. koszalińskiego (1969)
Krzyż Oficerski OOP (1974)
Odznaka za zasługi dla Kielecczyzny (1974)
Krzyż Zasługi dla ZHP (1974)
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976)
Odznaka za zasługi dla m. Warszawy (1977)
Zasłużony Działacz Kultury (1979)
Srebrny Medal za Zasługi Obronności Kraju (1980)
Brązowy Medal za Zasługi Obronności Kraju (1981)
Złoty Medal za Zasługi Obronności Kraju (1984)
Złota Odznaka Honorowa TPPR (1988)

Tadeusz Aleksandrowicz otrzymał także dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi dla propagowania kultury polskiej za granicą oraz nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki.

Żegnamy Panie Tadeuszu!


Foto Maria Wilma-Hinz