Licznik odwiedzin : 2678575
Logo

10 lipca

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 70
W DNIU 10 LIPCA 2017  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące, 100-lecie ZASP

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
a) Informacja o zaproszeniu do współpracy dla Prezesa ZASP od Jerzego Wenderlicha przy tworzeniu Komisji Kultury Polskiego Komitetu Olimpijskiego
b) Projekt pisma do Macieja Englerta
3. Uchwały:
Rekomendowane przez Komisję ds. Repartycji:
a) w sprawie: przeksięgowania niepodzielonych kwot wynagrodzeń– ref. Krzysztof Górecki
b) w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń z KINO POLSKA TV S.A. za rok 2016– ref. Krzysztof Górecki
c) w sprawie: uruchomienia wypłat wynagrodzeń z tytułu nadań  filmów i seriali fabularnych (nie dubbingowanych) otrzymanych z KINO POLSKA TV S.A. za rok 2016 r.– ref. Krzysztof Górecki
d) w sprawie: podziału kwot wynagrodzeń otrzymanych od nadawcy STOPKLATKA S.A.  za rok 2016– ref. Krzysztof Górecki
e) w sprawie:  utworzenia rezerwy  – ref. Krzysztof Górecki
f) w sprawie klasyfikacji serialu „Malanowscy i Partnerzy” – ref. Krzysztof Górecki
Patronaty i nagrody: 
g) w sprawie patronatu dla Tarnowskiego Festiwalu Komedii ,,TALIA" - ref. Urszula Drzewińska
h) w sprawie objęcia patronatem honorowym Liceum Ogólnokształcącego Nr III Juliusza Słowackiego w Otwocku - ref. Urszula Drzewińska
4. Informacja o komentarzu p. Małgorzaty Militz doradcy podatkowego w temacie  wyroku SN w sprawie opłacania składek ZUS przez aktorów i prezenterów – ref. Andrzej Gajewski
5. Informacja w sprawie przygotowań do 100-lecie ZASP– ref. Tomasz Grochoczyński
6. Informacje o konkursach  – ref. Piotr Bogusław Jędrzejczak
7. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej
a) pismo ZO w Krakowie do ZG w sprawie pisma p. Agnieszki Mandat
8. Wolne głosy i wnioski