Licznik odwiedzin : 2678514
Logo

26 czerwca

     PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 69
W DNIU 26 CZERWCA 2017  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Uchwały:
a) w sprawie przyjęcia do DAW 
b) w sprawie uczestnictwa ZASP w drugiej edycji Narodowych Dni Badmintona 
c) w sprawie objęcia patronatem projektu edukacyjno-artystycznego „Młody Duch Tańca
4. Informacja o zasadach współpracy ZASP z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
5. Informacja w sprawie etapu prac nad ustawą o organizacjach zbiorowego zarządzania 
6. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej
7. Omówienie pisma Oddziału ZASP w Warszawie z dnia 5 czerwca br. w sprawie rozwiązań regulujących równe traktowanie ciał statutowych oraz członków 
8. Informacja w sprawie złożonych przez Sekcje i Oddziały wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe na 100-lecie ZASP
9. Wolne głosy i wnioski