Licznik odwiedzin : 2678499
Logo

12 czerwca

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP Z PRZEWODNICZĄCYMI ODDZIAŁÓW I SEKCJI ZASP
POSIEDZENIE NR 68

porządek obrad

w dniu 12 czerwca 2017 roku , godz. 12.00

temat wiodący: wystąpienie mecenasa Marka Bukowskiego w sprawie przewidywanych konsekwencji nadesłanego do zaopiniowania przez ZASP projektu ustawy o organizacjach zbiorowego zarządzania.

przewodniczy posiedzeniu: Wiceprezes Krzysztof Górecki

zaproszeni goście: mecenas Marek Bukowski godz. 12.30, Prezes SFP Jacek Bromski godz. 12.30,  Agnieszka Komar-Morawska Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, Minister Wanda Zwinogrodzka godz. 13.00, członkowie Komisji ds. Repartycji ZASP

 

1. Przywitanie:
a) otwarcie posiedzenia, odczytanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Wystąpienie mecenasa Marka Bukowskiego w sprawie przewidywanych konsekwencji nadesłanego do zaopiniowania przez ZASP projektu ustawy o organizacjach zbiorowego zarządzania.
4. W ramach realizacji programu ZASP „Potrzebujemy nowego porozumienia społecznego na rzecz teatrów, oper i filharmonii” spotkanie z Minister Wandą Zwinogrodzką w sprawie przeglądu najważniejszych aktualnych problemów środowiska teatralnego – ref. Prezes Olgierd Łukaszewicz
5. Sprawozdanie kwartalne z działalności Zarządu Głównego ZASP – ref. Urszula Drzewińska
6. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP – ref. Urszula Drzewińska
7. Omówienie spraw Oddziałów i Sekcji ZASP – ref. Przewodniczący Oddziałów i Sekcji ZASP
8. Informacje o konkursach dyrektorskich – ref. Piotr Bogusław Jędrzejczak
9. Informacja w sprawie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe składanych przez Sekcje i Oddziały ZASP – ref. Krzysztof Górecki
10. Wolne głosy i wnioski