Licznik odwiedzin : 2678510
Logo

12 czerwca

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 68
W DNIU 12 CZERWCA 2017  ROKU
CZĘŚĆ I

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki
godz. 11.00
Temat wiodący: sprawy bieżące

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia treści protokołów posiedzeń Zarządu Głównego ZASP z dnia 08.05.2017 r. i dnia 15.05.2017 r. – ref. Krzysztof Górecki
b) w sprawie przyjęcia do DAW– ref. Andrzej Gajewski/ Urszula Drzewińska
Finansowe:
c) w sprawie przyznania pracownikom Biura Zarządu Głównego ZASP oraz pracownikom Domu Artystów Weteranów w Skolimowie premii  - ref. Andrzej Gajewski/Tomasz Grochoczyński
Rekomendowane przez Komisję ds. Repartycji:
d) w sprawie zmian w „Zasadach podziału wynagrodzeń” – ref. Krzysztof Górecki 
e) w sprawie uruchomienia wypłaty za wyświetlenia w latach 2015 i 2016 filmów z dubbingiem– ref. Krzysztof Górecki
f) w sprawie  podziału kwot z Telewizji POLSAT Sp. z o.o. za rok 2016 – ref. Krzysztof Górecki
g)  w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania polskich filmów i seriali fabularnych (nie dubbingowanych) przez Telewizję POLSAT Sp. z o.o w 2016 roku. – ref. Krzysztof Górecki
h) w sprawie  uruchomienia wypłaty wynagrodzeń z tytułu „czystych nośników” ze sfery audialnej za rok 2012 – ref. Krzysztof Górecki
i) w sprawie przeksięgowania niepodzielonych kwot– ref. Krzysztof Górecki 
3. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP Urszuli Drzewińskiej
4. Wolne głosy i wnioski