Licznik odwiedzin : 2122165
Logo
10-10-2017

Zwyczajny Walny Zjazd

LVIII Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZASP rozpoczyna się
16 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w Teatrze Lalka w Warszawie.

Waldemar Dąbrowski odebrał Nagrodę Gustaw

                                                    LAUDACJA
                                                     na cześć
                                   Waldemara Dąbrowskiego
z okazji wręczenia Nagrody „GUSTAW” - najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.

Czcigodny Laureacie, Drogi Panie Ministrze, Szanowny Panie Dyrektorze,
Związek Artystów Scen Polskich pragnie podziękować Panu za blisko 40 lat służby Kulturze i dlatego wyróżnił Pana nagrodą „GUSTAW” – przyznaną przez Kapitułę naszego Stowarzyszenia. Ta nagroda jest najwyższą i najważniejszą w naszym środowisku.
Jest Pan twórcą przestrzeni, w której mogły pojawiać się niezwykłe zjawiska artystyczne. Tworzył Pan klimat i warunki twórczości. Najdobitniej swą filozofię wyraził Pan w inicjatywie ustawodawczej, z którą zgodził się Sejm RP, wpisując w „Ustawę o działalności kulturalnej” stwierdzenie, że działalność kulturalna, a więc twórcza, płynąca z potrzeby ekspresji wrażliwości ludzkiej, nie jest działalnością gospodarczą. Pan, któremu tak doskonale jest znany świat przedsiębiorczości, umiał sprzeciwić się próbom zdefiniowania kultury jako biznesu.
Jako były minister kultury, a także wiceminister kultury, wykreował Pan m.in. narodowe instytucje tj. instytuty, którym przypisał Pan misje: wzbudzania czytelnictwa w Polsce, troskę o kulturę teatralną, zachowanie dziedzictwa audiowizualnego, odpowiedzialność za kulturę muzyczną i taniec, kultywowanie genialnego dorobku Fryderyka Chopina, a nade wszystko powołał Pan Polski Instytut Sztuki Filmowej, ratując polskie kino przed upadkiem. Ta epokowa inicjatywa wymagała wyjścia naprzeciw oczekiwaniom środowiska filmowego, które zna Pan doskonale i przekonania zarówno parlamentarzystów, jak i nadawców, którzy na fundusz Instytutu łożą środki finansowe.
Budzi wielki szacunek i zdumienie Pana konsekwencja w doinwestowaniu i przebudowaniu infrastruktury polskiej kultury, w oparciu o środki europejskie. Doprowadził Pan do zasadniczego wsparcia aspiracji kilkuset miast polskich. Podarował Pan dzieciom Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.
Pana szerokie horyzonty rozwijały się od czasów studenckich, gdy wykreował Pan ważny ośrodek kultury studenckiej w PRL-u – Klub „Riviera Remont”. Już tam mogliśmy się spotykać z twórcami filmowymi światowego formatu. Lata Pana współpracy z Jerzym Grzegorzewskim w Teatrze Studio zbliżyły Pana do aktu twórczego, choć sam nie podejmował Pan twórczości artystycznej, wykazał Pan niezwykłą czułość i zrozumienie dla osobistej wypowiedzi reżysera i aktorów. Byli wśród nich także Józef Szajna, Adam Hanuszkiewicz, a także niezwykły Tadeusz Łomnicki.
Docenia Pan kulturę w jej ciągu pokoleń i przekształceń. Wprowadził Pan Operę Narodową w krąg najwybitniejszych instytucji operowych świata. Bez Pana odwagi, radykalnej wizji, a przede wszystkim godnego podziwu znawstwa i gustu, nie byłoby to możliwe.
Dziękujemy Panu, że jest Pan partnerem środowiska artystów scen polskich w dialogu o znaczeniu kultury, jej miejsca we współczesności i że pomaga nam Pan, gdy troszczymy się o los artystów wysłużonych, którzy odpoczywają po trudach pracy scenicznej w DAW w Skolimowie, a w latach, w których Stowarzyszenie nasze przeżywało kryzys, który mógł zdecydować o jego dalszym istnieniu, zaufał Pan nam i pomógł przezwyciężyć trudności.
Niech rydwan Apolla, który z Pana inicjatywy pojawił się na frontonie Opery Narodowej, unosi Pana ku nowym udanym inicjatywom, przynosząc Panu satysfakcję i uznanie rodaków, bo sobie Pan na nie zasłużył.

                                    W Imieniu Kapituły Nagrody „GUSTAW”
                                     Olgierd Łukaszewicz
                                     Prezes Zarządu Głównego ZASP

Foto Redakcja ZASP/J