Licznik odwiedzin : 3271599
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Rozmowa ze Sławomirem Pietrasem

 - Jakie plany ma Pan na przyszłość?
Pierwsza rzecz to 1%. Będę przez najbliższe tygodnie i miesiące walczył o ten datek. Pragnę uruchomić moje osobiste kontakty w celu zjednania sojuszników dla Domu w Skolimowie. Mam także inne plany. Niedawno spotkałem się w Poznaniu z Zenonem Laskowikiem, który zaproponował, że wystąpi ze swoim nowym programem artystycznym, a dochód z tego zostanie przekazany na rzecz Skolimowa. Powiedział, że trzeba tylko wynająć dużą salę, aby dużo zarobić… Jedna z łódzkich biznesmenek, która prowadzi fabryki, ofiarowała swój 1% na rzecz Fundacji. Zaapelowała także do załogi, a to liczny zespół pracowników, aby wpłacali swój 1 % także na ten cel.

- Dom w Skolimowie został wybudowany z inicjatywy aktora i reżysera Antoniego Bednarczyka, zwanego „wielkim jałmużnikiem”. Jego sposoby na zdobycie funduszy na Skolimów były zaskakujące. Widzę, że idzie Pan w jego ślady?
Chciałbym wrócić do idei Antoniego Bednarczyka, który rzeczywiście nawet sam siebie nazywał „wielkim jałmużnikiem”. Ja nie chcę być wielkim, ale jałmużnikiem na pewno będę.

- Jakie są w tej chwili najpilniejsze potrzeby Domu Artystów Weteranów w Skolimowie?
Przede wszystkim należy uregulować różne bieżące sytuacje, regulaminy wewnętrzne związane z samym Domem. Przede wszystkim zatrzymanie generacji kosztów związanych z Domem Pracy Twórczej, który leży na terenie Skolimowa. Budynek jest od lat niezamieszkały, dość kosztowny w utrzymaniu. Staram się ukształtować pomysł, który by nie tylko nie generował kosztów utrzymania, ale także przynosił stopniowo jakikolwiek dochód. Poza tym moim wielkim zadaniem jest skupienie środowiska artystycznego wokół Domu Artystów Weteranów. W tym celu mam zamiar odwiedzić szereg polskich teatrów, w różnych miastach, a zwłaszcza tam, gdzie nie istnieją koła ZASP-owskie. Uważam, że jednym z kłopotów naszego Związku jest to, że koła te w różnych środowiskach powymierały, a to jest jedyna w tej chwili ostoja walki o ideały środowiska, ale także o jego elementarne potrzeby.


K/ZASP