Licznik odwiedzin : 3486875
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Podyplomowe teatralne warsztaty aktorskie

 

Teatr Współczesny w Warszawie organizuje zajęcia warsztatowo – studyjne dla aktorów z udokumentowanym stażem scenicznym. 

Program warsztatów zawiera szereg zajęć z pracy nad ruchem i wyrazistością ciała, metody operowania głosem, oraz szermierką jako formą aktywnego dialogu.

Warsztaty są bezpłatne.

Warsztaty mistrzowskie poprowadzą praktycy związani z teatrem i twórcy teatralni: 

Maciej Englert, Janusz Sieniawski, prof. Jurij  Vasiljev, Jarosław Tumidajski, Weronika Pelczyńska.

Zapraszamy aktorów zainteresowanych doskonaleniem warsztatu aktorstwa scenicznego (dużych scen), o nadsyłanie zgłoszeń do 3.05.2017 r.

na adres: studio@wspolczesny.pl

Zgłoszenie powinno zawierać CV, 3 zdjęcia, ewentualnie demo.

Wybrane osoby otrzymają drogą e-mailową zaproszenie na przesłuchania, tekst do przygotowania oraz szczegółowy terminarz warsztatów.

Przesłuchania odbędą się  w dniach 16-17.V.2017 roku

I część warsztatów będzie odbywała się od 5.VI do 1.VII.2017 roku:

- 5-13.VI. Maciej Englert, „Dialog i budowa roli”,
- 16-22.VI Jurij Vasiljev, „Doświadczenie zmysłowe - ruch – dźwięk”,
- 23-24.VI Borys Szyc, „O warsztacie aktorskim”,
- 25.VI. - 1.VII Janusz Sieniawski, „Koordynacja, szermierka, dialog”.

II część warsztatów będzie odbywała się od 21 października.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.