Licznik odwiedzin : 4040649
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

  • Nie żyje Ryszard Zaorski
  • Co słychać w Teatrze Rampa?
  • W dniu 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP
  • Komunikat

ZASP

Nie żyje Ryszard Zaorski
15-10-2019

Nie żyje Ryszard Zaorski

Z żalem i smutkiem żegnamy

Ryszarda Zaorskiego

absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie, aktora teatrów:   Słowackiego i Dramatycznych w Krakowie, Polskiego w Bielsku-Białej, Zagłębia w Sosnowcu, Polskiego w Warszawie, Ludowego w Nowej Hucie a przede wszystkim Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, z którym związał się w 1958 roku pozostając mu wiernym do końca swojego zawodowego życia.

@@TXT_WIECEJ@@
Co słychać w Teatrze Rampa?
15-10-2019

Co słychać w Teatrze Rampa?

Rozmowa z wiceprezesem ZASP Cezarym Domagałą, który od września 2015 pełni również funkcję Dyrektora Artystycznego Teatru Rampa w Warszawie.

@@TXT_WIECEJ@@
W dniu 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP
26-09-2019

W dniu 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że postanowieniem z dn. 25.09.2019 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statut ZASP uchwalony przez 59 NWZD ZASP w dniu 01.04.2019 r. Treść nowego Statutu znajdziecie Państwo tutaj.

Poniżej znajdziecie Państwo również treść Uchwał Zjazdowych w sprawie utworzenia sekcji repartycyjnych i nierepartycyjnych:

Uchwała nr 2 NWZD
Uchwała nr 3 NWZD

@@TXT_WIECEJ@@
Komunikat
26-09-2019

Komunikat

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapisami nowego Statutu ZASP (§70 Statutu ZASP) Członkowie rzeczywiści ZASP, którzy do dnia wejścia w życie Statutu, nie otrzymali od ZASP wypłaty przychodów z praw w rozumieniu ustawy o zbiorowym zarządzaniu lub nie posiadają niewypłaconych należności z tytułu przychodów z wyżej wymienionych praw, stają się - z dniem wejścia w życie Statutu - członkami o statusie nierepartycyjnym. Przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu od nadanego im statusu nierepartycyjnego, w przypadku gdy są uprawnionymi do kategorii praw, która jest przynależna danej sekcji repartycyjnej. Sprzeciw należy wnieść do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Statutu. W sprzeciwie członek ZASP zobowiązany jest wykazać, że jest uprawnionym do kategorii praw, która jest przynależna danej sekcji repartycyjnej oraz wskazać podstawową sekcję repartycyjną właściwą ze względu na przysługujące mu kategorie praw autorskich lub praw do artystycznych wykonań.
Z treścią §70 Statutu ZASP możecie się Państwo zapoznać na stronie zasp.pl

@@TXT_WIECEJ@@
Robocza wersja projektu ustawy o statusie artysty zawodowego
25-09-2019

Robocza wersja projektu ustawy o statusie artysty zawodowego

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Projektem ustawy o statusie artysty zawodowego z dnia 11.09.2019.

Wszelkie uwagi do projektu prosimy kierować na poniższe adresy mailowe:

czlonkowski@zasp.pl
zasp@zasp.pl
cdomag@wp.pl

@@TXT_WIECEJ@@
Sceny Polskie No. 3
09-08-2019

Sceny Polskie No. 3

W numerze trzecim znajdą Państwo m.in.:

  • informację o nowym Statucie ZASP,
  • Dwa Teatry 2019,
  • anegdoty,
  • obchody 100-lecia ZASP,
  • laureatów nagród ZASP,
  • relacje z najważniejszych wydarzeń teatralnych.

 

@@TXT_WIECEJ@@
Paweł Tomaszewski wyróżniony przez ZASP Nagrodą im. Jana Świderskiego
02-07-2019

Paweł Tomaszewski wyróżniony przez ZASP Nagrodą im. Jana Świderskiego

Piątkowy czerwcowy wieczór zgromadził w Instytucie Teatralnym uczestników, obserwatorów i sympatyków Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej mającego na celu wyłanianie i nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego.

@@TXT_WIECEJ@@
Informacja nt. projektów artystycznych z udziałem ZASP
26-06-2019

Informacja nt. projektów artystycznych z udziałem ZASP

Członkowie ZASP, którzy chcą realizować projekty artystyczne z udziałem ZASP muszą składać je za pośrednictwem Zarządu Koła, Oddziału lub Sekcji, do których przynależą

@@TXT_WIECEJ@@
RADOSŁAW STĘPIEŃ
16-06-2019

RADOSŁAW STĘPIEŃ

  LAUREAT NAGRODY IM. LEONA SCHILLERA Z REKOMENDACJI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO ZASP - LAUDACJA

@@TXT_WIECEJ@@
AGNIESZKA SKRZYPCZAK
16-06-2019

AGNIESZKA SKRZYPCZAK

LAUREATKA NAGRODY IM. LEONA SCHILLERA Z REKOMENDACJI SEKCJI KRYTYKÓW ZASP - LAUDACJA

@@TXT_WIECEJ@@
1 2 3 4 > >>